Условия за ползване

 

Общи условия

 

Правата върху този сайт, както и снимковия материал в него са собственост на Барболета ателие.

 

Този сайт, неговото съдържание и всички поръчки, направени през него, попадат под юрисдикцията на българските закони. Всеки направил поръчка, автоматично се съгласява във върховенството на българското право и закон. Официалният език на сайта и на поръчките (договорите) е български.

 

Ръчно изработените продукти в www.barboleta.satto.org са запазени със Закона за авторското право и сродните му права и са собственост на Барболета ателие. Използването им без посочване на източника и разрешение на Барболета ателие е незаконно.

 

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между Барболета ателие и клиентите на онлайн магазина на Барболета ателие, с електронен адрес www.barboleta.satto.org (наричан за краткост сайт). С всяка направена поръчка, потребителят декларира, че е прочел, запознат е и e съгласен с настоящите "Общи условия".

 

Чл.1. Всяка поръчка от страна на клиент на сайт www.barboleta.satto.org има силата на волеизявление за сключването на Договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 ал. 1 от Закона за защита на потребителя (Договора).

 

Чл.2. Договорът се смята за изпълнен, когато клиентът получи поръчания артикул, а Барболета ателие получи цената.

 

Чл.3. (1) Поръчка през сайта на Барболета ателие може да се прави 24 часа в денонощието, включително през почивните дни и в дните на официалните празници, след първоначална регистрация от страна на потребителя.

 

(2) Първоначалната регистрация се прави еднократно, като за целта, клиентът попълва регистрационен формуляр. Данните, означени със звездичка във формуляра, са задължителни. При регистрация, клиентът въвежда адреса на доставка, името и фамилията си, електронна поща и телефон за контакт. Клиентът избира и въвежда потребителско име и парола, с които ще се индивидуализира при последващи поръчки. След успешна регистрация, при всяка следваща поръчка, клиентът има възможност за промяна на въведения телефон за контакт и адрес за доставка.

 

(3) При последващи поръчки през сайта е достатъчно клиентът да се индивидуализира чрез въвеждане на потребителско име и парола на съответните за това места.

 

(4) Клиентът може да следи и да проверява от своя личен профил състоянието на текущата си поръчка, а именно избраните стоки, тяхното количество и крайна цена.  Оттам клиентът може да направи поръчката, да добави или да изтрие артикули от профила си, избирайки съответните за целта бутони.

 

Чл.4. Поръчката се обработва на следващия работен ден, а доставката се извършва до конкретен адрес на територията на Република България, в часовете от 09.00 часа до 17.30 часа всеки работен ден и събота в часовете от 09.00 часа до 13.30 часа, с изключение на неделя и дните на официалните празници в Република България.

 

Чл.5. При обработване на поръчката, служител на Барболета ателие се свързва с клиента по посочения от него телефон за потвърждаване на получената поръчка.

 

Чл.6. (1) Доставката се извършва с куриерска фирма на адреса, посочен в поръчката и потвърден от потребителя. В случай, че адресът е трудно откриваем, намира се в затворен комплекс или до него се достига чрез контролиран достъп, клиентът трябва да даде по-ясни указания, както и да осигури присъствие с цел осъществяването на своевременна доставка.

 

(2) Срокът за доставка зависи от дестинацията на поръчката и от наличността на поръчания продукт, като максималният срок за доставка е до 10 (десет) работни дни, считано от датата на обработване на поръчката.

 

(3) Цената стоката, стойността на доставката и таксата за наложен платеж се заплащат от клиента при получаване на закупената стока.

 

Чл.7. (1) Цената за всеки артикул е посочена в сайта с включен ДДС (Данък добавена стойност). Клиентът вижда отделно цената на доставката при финализиране на поръчката си. За крайни цени се приемат тези, които са записани в e-mail-а, с който потвърждаваме приемането на вашата поръчка.

 

(2) Цената за доставката е изцяло за сметка на клиента.

 

(3) Барболета ателие запазва правото си за промени и актуализиране на посочените в сайта цени.

 

Чл.8.Плащането от страна на клиента става при получаване на доставката с наложен платеж от куриерска фирма.

 

Чл.9. Предлаганите артикули отговарят на снимковите изображения, разположени на сайта, като са възможни леки отклонения, които са в резултат на заснемането, резолюцията и големината на екрана на електронното устройство, от който клиентът извършва поръчката.

 

Чл.10. Права и задължения на Барболета ателие :

 

а) Барболета ателие се задължава да осигури непрекъснатото функциониране на сайта, доколкото това не зависи от прекъсване на съобщителни мрежи и връзки, неработещи надземни, подземни и въздушни устройства; неработещи сървъри, компютри, операционни системи и други подобни, извън обсега на въздействие на Барболета ателие.

 

б) Барболета ателие има право да изпраща търговски съобщения до потребителите, както и да поставя всякакви рекламни форми за стоки и услуги в сайта, /както и по опаковките, в които се доставя поръчания артикул/, включително и такива които препращат към други Интернет страници. Барболета ателие не носи отговорност за верността и законосъобразността на подобни сайтове;

 

в) Барболета ателие се задължава да предаде в договорения срок поръчаната от клиента стока на куриерска фирма, за да бъде своевременно изпълнена доставката.

 

Чл.11. Права и задължения на Клиента:

 

а) Клиентът е длъжен да не предоставя потребителското си име и паролата за сайта на трети лица, тъй като се счита за автор и/или титуляр на всяка отправена поръчка чрез сайта;

 

б) Клиентът е длъжен да осигури присъствие за получаване и заплащане на поръчаната стока.

 

Чл. 12. (1) С оглед използването на услугите, предмет на настоящите общи условия, Клиентът предоставя свои лични данни, като Барболета ателие се задължава да използва тази информация само с оглед изпълнение на направената заявка от страна на Клиента.

 

(2) При направена поръчка в сайта, Барболета ателие предоставя името, адреса и телефона на Клиента на куриерска фирма, които са им необходими за доставянето на поръчаните продукти. Барболета ателие не може да бъде държано отговорно за лични данни, събрани и разпространени от куриерски фирми.

 

Чл. 13. По всички неуредени от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Барболета ателие си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия. Извършените промени се довеждат до знанието на Клиентите чрез публикуването им в този сайт.